fbpx

עורך דין אובדן כושר עבודה

מהו אובדן כושר עבודה 

לצערנו במהלך החיים אנשים מאבדים את היכולת להתפרנס בעקבות מחלה או תאונה ונמצאים במצב של אובדן כושר עבודה. מבוטח שאיבד את יכולת ההשתכרות בעקבות מצבים אלו יכול להימצא זכאי לקבלת תשלום חודשי עד לתקרה של 75% ממשכורתו. ברוב המקרים ההגדרה השכיחה בפוליסת הביטוח הינה אובדן של 75% מכושר העבודה של המבוטח לעסוק בעבודה בה עסק עד לתאונה או בעבודה דומה על פי השכלתו וניסיונו. 

כיצד פונים לחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה

המבוטח צריך להודיע לחברת הביטוח בסמוך לאירוע שגרם למצב של אובדן כושר עבודה (מקרה ביטוח). את ההודעה שולחים לחברת הביטוח בציון מספר פוליסה ולאחר מכן יידרש המבוטח למלא טופס תביעה לאובדן כושר עבודה ולצרף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המבוטח. חברת הביטוח מעבירה את התיעוד הרפואי לרופא מטעמה ובמקרים רבים דוחה את התביעה מנימוקים שונים. לכן חשוב כבר בשלב ההתחלתי להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה אשר יוכל לסייע כבר בשלב הראשוני בהגשת התביעה ובמידת הצורך לערער על החלטת חברת הביטוח.

מהו מועד התיישנות התביעה

חשוב שתדעו שתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה מתיישנות בחלוף 3 שנים ממועד מקרה הביטוח ולא בחלוף 7 שנים כפי שמוכר לציבור הרחב בהליכים אזרחיים אחרים. במידה וחלף מועד ההתיישנות לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט למעט במקרים חריגים. חשוב מאוד לפנות לעורך דין אובדן כושר עבודה על מנת שידאג לפנות לחברת הביטוח לשם קבלת ארכה להתיישנות בהסכמה כדי למנוע מצב של התיישנות התביעה.

אובדן כושר עבודה מלא

אובדן כושר עבודה מלא מתייחס למצב בו איבד המבוטח את יכולתו לעבוד בכל עבודה שהיא בשיעור של 75% לפחות. ברוב פוליסות הביטוח קיימת תקופת המתנה של 90 יום בה הנפגע המבוטח אינו מקבלת כל פיצוי אלא רק אם הוא מצוי באובדן כושר עבודה מעבר ל- 90 יום. עם זאת, קיימות פוליסות לפיהן אם המבוטח מצוי באובדן כושר עבודה מעבר ל- 90 יום הוא יהיה זכאי לקבלת תשלום חודשי גם לתקופת ההמתנה.

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר עבודה חלקי מתייחס למצב בו המבוטח איבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס עקב בעיה רפואית, ואינו יכול לעסוק במשלח יד והוא חווה פגיעה ביכולת ההשתכרות הנעה בין 25% – 74%. קיימים 2 סוגים של אובדן כושר עבודה חלקי. הסוג הראשון הינו מצב שבו המבוטח סבל מאובדן כושר עבודה מלא ולאחר תקופה מסוימת חזר לעבודתו באופן חלקי. הסוג השני הוא שבעקבות הליקוי הרפואי הוא נמצא באובדן כושר עבודה חלקי.

עורך דין אובדן כושר עבודה

במקרה שחליתם או עברתם פציעה שהותירה אתכם במצב של אובדן כושר עבודה, מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג של עורך דין לאובדן כושר עבודה כבר בשלב הראשוני על מנת שיפעל למצות את כל זכויותיכם מול חברת הביטוח וידאג שתביעתכם לאובדן כושר עבודה לא תידחה על ידי חברת הביטוח, ובמקרים מסוימים יקשר אתכם לרופא מומחה שיקבע את יכולת ההשתכרות שלכם ולא להסתמך רק על רופא מטעם חברת הביטוח. 

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק