fbpx

עורך דין נזיקין

מהי תביעת נזיקין?

קיימים מצבים מסוימים בהם אדם נפצע ונגרם לו נזק גוף כתוצאה מגורם כלשהו. בהתאם לנסיבות תיתכן אפשרות להגיש תביעת נזיקין כנגד המזיק ולקבל פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לנפגע.

על מנת להגיש תביעת נזיקין לבית המשפט ולדרוש פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לנפגע, ראשית יש להוכיח את חבותו של הגורם המזיק האחראי לאירוע ולנזק, ולהוכיח שהמזיק נהג ברשלנות והפר את החובות המוטלות עליו בחוק. שנית, על הנפגע להוכיח את הנזקים שנגרמו לו בגינם נדרש פיצוי.

לדוגמא: אדם צעד ברחוב ולפתע נתקל במדרכה שבורה או בעקבות מפגע במדרכה, יהא עליו להוכיח בפני בית המשפט שהרשות המקומית התרשלה על ידי הוכחת כל יסודות העוולה ולהוכיח קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק וקיומו של נזק.

כידוע המוציא מחברו עליו הראיה, לכן בתביעת נזיקין על התובע מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט שהתקיימו כל יסודות העולה.

חישוב פיצויים בתהליך תביעה בגין נזיקין

בתביעת נזיקין הסעד העיקרי הינו סעד כספי, כלומר תשלום פיצוי כספי עבור הנזקים שנגרמו לנפגע, ומטרתו להשיב עד כמה שניתן את המצב לקדמותו הערכת שווי התביעה.

אחת השאלות העיקריות שנפגעים שואלים הינה "מה סכום הפיצוי שמגיע לי עבור הפציעה?". גובה הפיצוי מורכב ממספר ראשי נזק (סוג הנזק) שסכומם משתנה בהתאם לנתוני התביעה ולנתוני הנפגע.

את הנזקים נהוג לחלק ל-2 סוגים:

  1. נזק מיוחד – הינו נזק ממוני שהתגבש ממועד התאונה ועד למועד הגשת כתב התביעה והינו נזק שניתן לחשב ולכמת בראיות ממשיות.
  2. נזק כללי – הינו נזק המתייחס לנזקים ממוניים עתידיים וכן כל נזק הלא ממוני מהם צפוי הניזוק לסבול בעתיד בעקבות התאונה מיום הגשת התביעה ואילך.

סוגי תביעות נזיקין:

  • תביעות בגין נזקי גוף מוגשות על פי רוב על ידי עורך דין נזקי גוף בגין תאונות שונות אשר עשויות להתרחש במהלך החיים. ישנן תביעות נזיקין מסוגים רבים כגון:
  • רשלנות רפואית – בגין מתן טיפול רפואי רשלני שגרם לנזק למטופל.
  • תאונות דרכים – פציעות גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים.
  • תביעה נגד המעביד – בגין רשלנות של המעביד שגרמה לנזק גופני לעובד.
  • תביעות נגד רשויות מקומיות – במקרים של נפילה במדרכה ובשטחים בעקבות מפגעים שגרמו לנזק.
  • תביעה במקרה של פציעה בקניון, מרכזי קניות, בתי מלון, מסעדות, חנויות, מכון כושר, בתי ספר – במקרים בהם קיימת רשלנות של הגורם המזיק.

על פי החוק הישראלי תאונת דרכים מוגדרת באופן די בעייתי. הגדרת החוק מתייחסת לתאונת דרכים כאירוע בו נגרם נזק גופני לאדם, כתוצאה משימוש ברכב מנועי לצורכי תחבורה. הגדרת החוק בעייתית כיוון שלעיתים היא מוציאה מקרים שעשויים להיחשב כתאונת דרכים, ומצד שני החוק יכול להגדיר מקרים שהם לא תאונות דרכים כתאונות דרכים. בגלל הבעייתיות הזאת, נאלץ בית המשפט להרחיב את ההגדרה הזאת במקרים מסוימים, על מנת להחיל אותה על מקרים נוספים, או לחילופין להוציא מקרים שלא מתאימים ללשון החוק.

ייעוץ ראשוני בתביעת נזיקין עם עו"ד ארז כהן:

עורך דין נזיקין ארז כהן סייע במהלך השנים האחרונות לנפגעים רבים לעמוד על הזכויות שלהם לפי החוק. משרדנו יודע להעריך את היקף הנזק והפיצויים כבר בשלבי פגישת הייעוץ.

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק