fbpx

עורך דין תביעות ביטוח

כאשר מבוטח פונה בתביעת ביטוח לחברת הביטוח כדי לממש את זכאותו עפ"י פוליסת ביטוח שרכש, במקרים רבים דוחה חברת הביטוח את תביעת המבוטח מנימוקים שונים וללא הצדקה, ובכך למעשה חברות הביטוח אינן משלמות למבוטח תגמולי ביטוח בעת קרות המקרה הביטוחי, ולחילופין משלמות תגמולים מופחתים. לכן חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בענייני ביטוח על מנת שילחם עבור זכויותיכם מול חברת הביטוח.

אילו סוגי תביעות הביטוח

משרדנו מייצג לקוחות רבים למימוש זכויותיהם לקבלת תגמולי ביטוח בעקבות מצבם הרפואי אשר נובע מתאונה או מחלה ובשל כך הינם זכאים לקבלת פיצויים במסגרת פוליסות ביטוח שונות כגון: ביטוח סיעוד, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות ועוד. 

אנו נתקלים במקרים רבים בהם לקוחות פונים למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי והם סבורים כי "אין את מי לתבוע", ואז לאחר בירור מעמיק של המקרה אנו מגלים שלעיתים קיים כיסוי ביטוחי שהמבוטח כלל לא ידע על קיומו למשל: קטין בן 14 נפצע בזמן ששהה עם משפחתו בחופשה באילת ושבר את ידו. הוריו לא ידעו כי במסגרת התשלומים השנתיים המשולמים לבית הספר בתחילת שנת הלימודים, קיימת פוליסת ביטוח תאונות אישיות אשר תקפה 24 שעות ביממה וזאת גם אם התלמיד נפצע לא בשעות הלימודים. לכן חשוב לפנות לעורך דין ביטוח על מנת לברר את מלוא זכויותיכם מיד לאחר קרות האירוע.

מהו מועד התיישנות התביעה

חשוב שתדעו שבחוק חוזה ביטוח נקבעה תקופת התיישנות מקוצרת לפיה תביעות ביטוח מתיישנות בחלוף 3 שנים ממועד המקרה הביטוח ולא בחלוף 7 שנים כפי שמוכר לציבור הרחב בהליכים אזרחיים אחרים. במידה וחלף מועד ההתיישנות לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט למעט במקרים חריגים. עם זאת בתביעות לאובדן כושר עבודה ותביעות סיעוד ניתן להגיש תביעה גם אם חלפו 3 שנים מאחר ומדובר בביטוחים בהם העילה מתחדשת בכל חודש בחודשו. חשוב להבהיר כי פניה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מועד ההתיישנות. קיימת חשיבות רבה לפנות לעורך דין ביטוח על מנת שידאג לפנות לחברת הביטוח לשם קבלת ארכה להתיישנות בהסכמה כדי למנוע מצב של התיישנות התביעה, ובמקרים מסוימים הגשת תביעה לבית המשפט על מנת לעצור את תקופת ההתיישנות.

הקשר בין ייצוג עורך דין ביטוח להצלחת התיק

כפי שכבר הבנתם חברות ביטוח נוהגות לדחות תביעות ביטוח ועל כן נדרשת פניה לעורך דין. משרדנו מתמחה בתביעות ביטוח ואנו יודעים להביא פתרון משפטי במקרים בהם קיימת מחלוקת משפטית בין המבוטח לחברת הביטוח. משרדנו עובד עם מיטב המומחים הרפואיים המספקים חוות דעת רפואית לבית המשפט בתביעות ביטוח. הידע והניסיון שלנו מאפשר לנו לספק לכם את הייעוץ המשפטי המקצועי ביותר, ואנו נלווה אתכם מתחילת ההליך ועד לקבלת מלוא תגמולי הביטוח המגיעים לכם על פי הפוליסה שברשותכם.

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק