fbpx

תאונה במעבר חצייה

זה יכול להיות בדרך לעבודה, ליד הבית או אפילו בדרך למרכז הקניות, כאשר נפגע האדם כשהוא חוצה מעבר חצייה במקרים מסוימים זה עלול להסתיים בפציעה קטנה מאידך במקרים אחרים זה עלול להיגרם בפציעה קשה ולעיתים אף איבוד החיים. 

שואלים כיצד מתייחסים לתביעה שבגינה מגיעים פיצויים נוכח פגיעה בחציית מעבר החצייה? במיוחד עבורכם כל המידע שיסייע לכם להגיש את התביעה לגופים הנכונים ובסופו של דבר לקבל את הפיצוי המגיע על פי חוק. 

כיצד מתייחס חוק הפיצויים למקרה תאונה במעבר חצייה? 

על פי חוק הפיצויים רשאיי כל אדם לקבל פיצוי בגין נזקי גוף ונפש שמקורם בתאונת דרכים וגם במעמד הולך רגל קרי תאונה במעבר חצייה. את הזכאות רשאי כל אדם לממש מתוקף חוק הפיצויים הקובע כי אדם שנפגע בתאונה יפוצה ללא קשר לעניין הוכחת אשם או אחריות. 

אם בדיוק חציתם מעבר חצייה ונפגעתם הנכם נחשבים להולכי רגל שצריכים לתבוע ישירות את חברת הביטוח של גורם העוולה. הרכב שפגע בכם איננו מבוטח? במעמד הזה יידרש להגיש את התביעה באמצעות "קרנית".

קרנית -קרן מיוחדת שהוקמה בדיוק לשם כך ומעניקה את כל הזכויות על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים. אם זהות הפוגע איננה ידועה לכם וכך גם חברת הביטוח גם במצב הנ"ל תיכנס קרנית לתמונה ותספק לכם את הפיצוי המגיע. 

האם פגיעה של אדם במעבר חצייה זו תאונה? 

כפי שהבנתם, על פי חוק נפגעי תאונות דרכים והפיצויים גם אדם שעבר במעבר חצייה ונפגע על ידי רכב מנועי יהיה זכאי לדרוש את הפיצוי בעבור העוולה שנגרמה לו. כאמור, הזכות לפיצויים תעמוד בין אם האדם בעל אחריות למקרה ובין אם לא ולפיכך אין משמעות לעניין קבלת או אי קבלת הפיצוי. 

במקרה שנפגעתם בתאונת דרכים הדבר הראשון  אשר יידרש מכם לעשות זה להשיג את פרטי הפוגע לרבות רישום מס' הרכב ובאין משיגם (תאונת פגע וברח) לדאוג לכל המסמכים הרפואיים ולתעד את כל התרחיש. שימור הפרטים הרפואיים לא רק יחזק את טענתכם אלא גם יסייע לעורך הדין לענייני נזיקין להציג את התיעוד בפני בית המשפט ולהשיג עבורכם את מה שמגיע על פי חוק. 

כמו כן חשוב מאוד לגשת למשטרה, להגיש תלונה המאשרת את תיעוד המקרה – דבר החשוב לא פחות בכדי לקבל את המגיע לכם אל מול בית המשפט או גופים שיכולים לדאוג בגין הפיצוי באין פוגע בנמצא (פגע וברח). 

בסיכום דבר רבים הם המקרים בהם עניין הפיצויים סבוך וזאת נוכח חוסר הידע ואי היכולת להתמודד עם הליך המשפטי. לא יודעים מה כדאי וצריך לעשות? במיוחד כאן חשוב שלא להתקדם לצעד הבא ללא היוועצות מקדימה עם עורך דין תאונות דרכים הבקיא בזכויות וכן בחוקים שמטרתם לספק לכם את הפיצוי המגיע לכם על פי חוק. 

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק