fbpx

מתי זה נחשב אובדן כושר עבודה זמני?

עו”ד ארז כהן
9 יוני 2021

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו איבד העובד את יכולתו לעבוד באופן חלקי או מלא בעקבות מחלה או תאונה. ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח כי במידה וכושר העבודה ייפגם יוכל העובד להגן על יכולת ההשתכרות שלו וחברת הביטוח תשלם לעובד תשלומים חודשיים בגובה מסוים בהתאם לתנאי הפוליסה. אובדן כושר עבודה זמני הוא מצב שבשל סיבות רפואיות העובד אינו יכול לעבוד תקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה העובד ישתקם וישוב לתפקוד ולעבודתו.

אובדן כושר עבודה מוחלט

אובדן כושר מוחלט הינו מצב שבו העובד איבד 75% לפחות מכושרו לעבוד בכל עיסוק סביר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו. 

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר עבודה חלקי הינו מצב שבו כתוצאה מסיבות רפואיות מתקיימת ירידה בשיעור של לפחות 25% ביכולתכם לעבוד הן מבחינת היקף העבודה והן מבחינת השכר.

הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה זמני

לפני שאתם פונים לחברת הביטוח וממלאים טופס תביעה לאובדן כושר עבודה רצוי לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה על מנת שיוכל לסייע לכם לקבל את הכסף שמגיע לכם על פי תנאי הפוליסה מאחר וחברות הביטוח נוטות לדחות על הסף תביעות אובדן כושר עבודה. בשלב הראשון עליכם לאסוף ולשמור את כל המסמכים הקשורים למצב שגרם לכם להיות באובדן כושר עבודה למשל מסמכים רפואיים, צילומים ובדיקות, אישורי מחלה, מסמכים מבתי חולים, הפניות, קבלות על רכישת תרופות וטיפולים ולקבל ממקום העבודה תלושי שכר. יש לפנות לחברת הביטוח בסמוך למועד קרות האירוע. 

אובדן כושר עבודה זמני מביטוח לאומי

העובד זכאי להגיש תביעה לקצבת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי במצב שבו איבד העובד את יכולתו לעבוד בעקבות מצב רפואי. לאחר הגשת התביעה יצטרך העובד להתייצב לועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות ולאחר מכן יקבע המוסד לביטוח לאומי את דרגת אי הכושר הקיימת לו בעקבות מצבו הרפואי. לפני שאתם פונים לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות כללית רצוי לפנות בעזרת עורך דין ביטוח לאומי מאחר ומדובר בתביעות מורכבות ועליכם לטעון בפני רופאים מומחים בועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, לכן מומלץ מאוד להיות מוכנים לקראת הועדות הרפואיות ולהיות מיוצגים על ידי עורך דין הבקיא בתביעות מסוג אלה על מנת שתוכלו לממש את זכאותכם לקבלת קצבה חודשית לתקופה שבה הנכם נמצאים במצב אובדן כושר עבודה.

פניתם לאחרונה לחברת הביטוח וקיבלתם מכתב דחיה? האם אתם נמצאים במצב של אובדן כושר עבודה ואנכם יודעים למה אתם זכאים? ארז כהן עורך דין אובדן כושר עבודה יסייע להציל את המצב וידאג שתקבלו את כל הזכויות המגיעות לכם על פי החוק! 

    לייעוץ ראשוני חייגו 072-2727995 או השאירו פרטים
    בחר שעה לחזרה
    ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק