fbpx

עורך דין תאונות עבודה

עובדים רבים נפגעים ונפצעים במסגרת עבודתם הן כשכירים והן כעצמאיים, אך הם אינם מודעים לזכויות המגיעות להם עפ"י הדין בישראל. חשוב מאוד להכיר את הזכויות שלכם במוסד לביטוח לאומי כאשר מדובר בפגיעה שהינה תאונת עבודה. הטיפול בייצוג נפגעי עבודה דורש הבנה משפטית ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתאונות עבודה מיד לאחר התרחשות הפציעה על מנת שיוכל לסייע לכם במיצוי מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח לאומי במחלקת נפגעי עבודה. 

תאונת עבודה – נפצעתי בעבודה מה עלי לעשות? 

תאונת עבודה יכולה להתרחש במהלך העבודה אך יכולה להתרחש גם בדרך לעבודה ובדרך חזרה הביתה ממקום העבודה למשל: תאונת דרכים שהתרחשה בדרך למקום העבודה או בדרך חזרה הביתה ממקום העבודה. במקרה של תאונת דרכים יהיה העובד הנפגע זכאי למצות את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי והן למצות את זכויותיו מול חברת הביטוח שבטחה את הרכב בפוליסת ביטוח חובה. במקרה שעברתם תאונת עבודה בזמן העבודה עליכם להוכיח את מקרה הפציעה, ללכת ולקבל טיפול רפואי ולוודא שכל הפרטים נרשמים בקופ"ח או בבית החולים שאליו פניתם ולאחר מכן לפנות לעורך דין תאונות עבודה שינחה אתכם ויסביר לכם את מלוא הזכויות ויפעל להגשת תביעה למוסד ביטוח לאומי להכרה בפגיעה כתאונת עבודה בצירוף מלוא המסמכים הנדרשים לשם כך, ולוודא שהעובד מקבל תשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי שהינם תשלום עבור ימי המחלה. 

תאונת העבודה גרמה לי לפציעה קשה, מהן הזכויות שלי במוסד לביטוח לאומי?

עורך דין לתאונות עבודה יסייע כבר בשלב הראשוני בהליך ההכרה בתביעת תאונת עבודה לקבלת תשלום ימי המחלה והכרה בכל האיברים שנפגעו בתאונת עבודה. לא אחת נפגעים רבים סבורים כי הם יכולים להגיש את התביעה לבדם ובשלב מאוחר יותר מגלים כי איבר מסוים בגוף שבו נפגעו לא הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי ולכן ישנה חשיבות רבה לייצוג הנפגע על ידי עורך דין. במקרים רבים לנפגע תאונת עבודה נגרם נזק בלתי הפיך ועורך הדין  יפעל להגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה למוסד לביטוח לאומי, וייצג את העובד בועדות רפואית של המוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת למצות את זכויותיו בדרך של מענק כספי חד פעמי או באמצעות גמלה חודשית. כל זאת כמובן בהתאם לשיעור הנכות שתקבע על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. 

מהי האחריות של המעסיק בתאונות עבודה?

במקרה של תאונת עבודה שהתרחשה במקום העבודה, חלה על המעסיק חובה לספק לעובד תנאי עבודה בטוחים וסבירים, לספק לו ציוד לצורך ביצוע העבודה ולהעביר לו הדרכות מסוימות. אנו נתקלים במקרים רבים בהם העובד נפצע מאחר ועבד על מכונה בלתי תקינה, או לא עבר הדרכת בטיחות או הדרכה לביצוע העבודה. במקרים שבהם עובד נפצע בעקבות רשלנות או מחדל של המעסיק, קיימת לעובד זכות להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כנגד המעסיק.   

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק