fbpx

תביעת נזקי גוף ללא חוות דעת רפואית

נפגעתם בגוף ואין לכם מושג איך ומה לעשות במעמד הגשת התביעה? איך מגישים תביעה בגין נזקי גוף? האם בכל הפעמים יידרש מכם להציג חוות דעת רפואית? בכדי שתעשו את זה נכון ויעיל הבאנו לפניכם כמה אפשרויות כיצד להגיש את התביעה כך שתוכלו להשיג את הפיצוי הראוי ביותר למקרה שהביא אתכם למצב הנוכחי ושלל מכם את החופש ואת היכולת לנהל חיים נורמטיביים. 

חוות דעת רפואית? לרוב זה חלק בלתי נפרד מהגשת התביעה מאידך אם מדובר בתביעות שבהן הנזקים הגופניים לא הותירו נכות הדברים שונים לגמרי. במעמד הזה לא תחול עליכם החובה להגיש חוות דעת רפואית כחלק מהמסמכים הנדרשים להשלמת התביעה. 

תביעת נזקי גוף ללא חוות דעת רפואית – מתי כן ומתי לא?

אם מדובר בתביעות קטנות המתנהלות בבית משפט לתביעות קטנות תהיו פטורים מהגשת ממסמכי חוות הדעת, כמו גם במקרים בהם הוגשה תביעה בבית המשפט שאינו בית משפט לתביעות קטנות והנפגע אינו טוען לנכות. מאידך אם בתביעה גדולה עסקינן ובמקרה שנגרמו נזקי גוף משמעותיים הרי שהגשת מסמך זה תהיה בלתי נמנעת היות ובלי מסמך זה קשה יהיה להוכיח את הטענות הרפואיות המוצגות על ידיכם.  

וכך, על פי סעיף 127 לתקנות סדר הדין האזרחי נקבע כי אדם שירצה לבסס את טענותיו בהיבט הרפואי יצרף לכתב תביעתו את מסמכי חוות הדעת הרפואיים שניתנו על ידי רופא מומחה וזאת למען הסר ספק ולו הקטן מבניהם. 

שלא כמו בתביעות קטנות במקרים בהם הטענות תהיינה מורכבות יותר והנזק גדול אף יותר יידרש להגיש את התביעה שלא באמצעות בתי משפט לתביעות קטנות אלא בתי משפט רגילים. כמו כן תוגש התביעה אך ורק באמצעות באי כוח מנוסים שמבינים ויכולים ללוות אתכם מתחילת המקרה ועד לקבלת הפיצוי המיוחל. 

חוות דעת מומחה – חשיבות הגשת המסמך וזמן ההגשה  

עומדים לפני הגשת תביעת נזקי גוף וחוששים להתמודד עם גופי חברות הביטוח? גם כאן ראוי לציין כי במעמד נזקי גוף תביעה תוגש אך ורק בסמוך למקרה – זאת בכדי לברור את מצב הפגיעות, התדרדרות וכל מה שחלילה קרה או יקרה כתוצאה מהמקרה. 

חוות דעת המומחה היא למעשה הסיבה העיקרית בגינה תוכלו לממש זכויות נזקי גוף ובלעדיה יהיה קשה עד בלתי אפשרי לקיים משפט ולהבין את גודל הנזק. עומדים לפני הגשת תביעת נזקי גוף? אל תעשו זאת ללא חוות דעת שתומכת לא רק בפגיעות אלא גם בהבנת המקרה הרשלני כלפיכם. 

אז בכדי שתוכלו למצות את הזכויות שלכם עד תום ולא להיתקל בדחיית התביעה נראה שאין ברירה- אם זו לא תביעה או פגיעה קטנה תהיו חייבים לבסס את טענותיכם באמצעות הגשת חוות דעת מטעם מומחה רפואי. 

לא מבינים איך לעשות את זה נכון? חוששים מדחיית התביעה או אי הגשת כל המסמך במועד המתאים ולערכאה הנכונה? בקרו באתר הבית שלנו, קבעו פגישת ייעוץ עם עורך דין נזיקין ואנו נעשה הכול בכדי להשיג לכם את הפיצוי המגיע על פי חוק. 

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק