fbpx

עורך דין רשלנות רפואית

בשנים האחרונות התגלו בישראל אלפי מקרים של רשלנות רפואית אשר נגרמים מטיפול רפואי לקוי, אבחון שגוי של מחלה כזו או אחרת, איחור באבחנה רפואית ועוד. כתוצאה מכך נגרם למטופל נזק רב שמותיר אותו עם נזק בלתי הפיך ולעיתים אף מסתיים במות המטופל.

כאשר מטופל מקבל טיפול רפואי תוך סטייה מסטנדרט של מיומנות רפואית סבירה במתן טיפול רפואי וכתוצאה מהטיפול הרפואי נגרם למטופל נזק גוף או נזק נפשי, שלא היה נגרם אלמלא הסטייה, הרי שבהיבט המשפטי זוהי רשלנות רפואית. אין חולק כי בתחום הרפואה מטרת הטיפול היא לסייע למטופל ולא להזיק לו. במידה שיוכח כי הטיפול ניתן בצורה רשלנית ובאופן שגרם לנזק, בית המשפט יפסוק פיצוי למטופל. בפקודת הנזיקין נקבע כי על מנת להוכיח רשלנות רפואית מוטל על התובע להוכיח 3 יסודות מצטברים:

  1. התרשלות מצד רופא.
  2. קיומו של נזק
  3. קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק.

רשלנות רפואית – תהליך הגשת תביעה ברשלנות רפואית 

במידה שאתם סבורים שעברתם טיפול רפואי רשלני או איחור באבחנה רפואית שגרם לכם לנזק, מומלץ לפנות לעורך דין רשלנות רפואית לבחון את המקרה ולייעץ לכם על האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותכם. לאחר מכן יש לפנות לכל המוסדות הרפואיים ולאסוף את התיקים הרפואיים על מנת לבחון את המקרה והעברת התיק הרפואי לרופא מומחה בתחום הרשלנות הנטענת לצורך חוות דעת רפואית הן לעניין הרשלנות הרפואית והן לעניין הנזק הרפואי שנגרם למטופל.

האם חובה להצטייד בחוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית?

לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית על ידי רופאים מומחים בתחום הרשלנות הנטענת שבה תקבע כי אכן הייתה רשלנות רפואית בטיפול שהוענק למטופל. בחוות הדעת צריכה להיות התייחסות להיקף הנזק שנגרם למטופל בעקבות הטיפול הרשלני. 

עורך דין לתביעת רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית אינה תביעה קלה לניהול, ניהולה דורש מיומנות, יכולת להבין את המונחים הרפואיים, קשר ישיר עם מומחים רפואיים, ויכולת להעריך ולצפות מראש את סיכויי הצלחת התביעה. על כן, על התובע לבחור בעורך דין מנוסה, המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית אשר יוכל לקבל עבורו את הפיצוי הגבוה ביותר. למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות רשלנות רפואית ואנו פועלים בקשרי עבודה עם מיטב המומחים הרפואיים לקבלת חוות דעת רפואית לשם הגשת תביעות רשלנות רפואית המסייעות למשרדנו בניהול התביעה. למשרדנו אחוזי הצלחה גבוהים מאוד בטיפול תביעות רשלנות רפואית. 

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק