fbpx

תביעת ביטוח תלמידים

החוק בישראל קובע כי כל ילד/תלמיד מגיל 3 ועד גיל 18 שנמצא במסגרת חינוכית במשרד החינוך יהיה מבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. הפוליסה מכסה כל פציעה של ילד/תלמיד גם מחוץ לשעות הפעילות של המסגרת החינוכית וללא קשר למקום בו אירעה הפציעה. למעשה הפוליסה מכסה את הילד/התלמיד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עם זאת הפוליסה איננה תקפה במקרים הבאים: תאונות דרכים, מלחמה או תאונות איבה ורשלנות רפואית. 

מה מכסה פוליסת הביטוח?

לרוב הורי התלמידים אינם מודעים לכך שילדיהם מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות, אשר במסגרתה ניתן לקבל פיצוי כספי לתלמיד אשר נפגע בגופו כתוצאה מפציעה. יתרה מכך, אלה מההורים שמודעים לקיומה של הפוליסה סבורים כי הפוליסה מכסה רק במקרים של פציעה בשטח בית הספר, ומופתעים לגלות שהפוליסה מכסה פציעות שהתרחשו גם במהלך חופשה בבית מלון, או נפילה בבית או במקום ציבורי אחר. פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים מכסה במקרים שבהם נותר הילד/התלמיד עם אחוזי נכות לצמיתות, פיצוי עבור ימי היעדרות מהמוסד החינוכי תוך הפחתה של מספר ימים כהשתתפות עצמית, אירוע שהסתיים חס וחלילה במקרה מוות, והחזרי הוצאות עזרים רפואיים.  

מה עלי לעשות במידה והילד נפגע?

במידה וילדכם נפצע חשוב מאוד לא להיות שאננים ולפעול על מנת להבטיח מיצוי מלוא הזכויות המגיעות לילדכם על פי תנאי הפוליסה. תחילה יש לפנות למזכירות המוסד החינוכי ולבקש טופס הודעה על תאונה ולברר את פרטי חברת הביטוח שביטחה את המוסד החינוכי במועד הפציעה. יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים, בדיקות, צילומים, קבלות על הוצאות בגין הפציעה, ולפנות אל עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח תאונות אישיות תלמידים על מנת שיוכל להעריך ולמצות את מלוא הזכויות של ילדיכם.

כיצד קובעים את שיעור הנכות של הילד? 

כשנה לאחר מועד הפציעה כאשר ניתן להעריך האם לילד/לתלמיד קיימת נכות לצמיתות, הורים רבים פונים לבדם לחברת הביטוח ומבקשים פיצויים. לרוב חברת הביטוח תדחה על הסף דרישה לפיצויים בטענה שלילד/לתלמיד אין נכות, או לכל היותר תסכים שהילד/התלמיד ייבדק על ידי רופא מומחה מטעם חברת הביטוח שקרוב לוודאי יקבע אחוזי נכות נמוכים ממה שמגיע לילד/לתמיד, אם בכלל. כאן בדיוק חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח תלמידים על מנת שיפנה אתכם לרופא מומחה אחר שאינו עובד בקשרי עבודה עם חברות הביטוח וינהל עבורכם משא ומתן בנוגע לפיצוי המגיע עבורכם מחברת הביטוח וידאג למצות את מלוא הזכויות בהתאם לתנאי הפוליסה.

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בפייסבוק